Северный Кавказ захотели привлечь к развитию науки
Министерство науки и высшего образования России рассчитывает на создание научно-образовательного центра ...

Наука: Психологи связали использование эмодзи и частые занятия сексом
Психологи из американского Университета имени Кинси обнаружили, что люди, часто использующие эмодзи в ...

Наука: Бактерии защищают раковые опухоли от химиотерапии
Ученые из института Вейцмана (Израиль) и MIT обнаружили, что бактерии, обитающие в клетках аденокарциномы ...

Наука вне политики
Каждый год на первой лекции моего вводного курса я напоминаю студентам о позиции Макса Вебера, сформулированной в его известном докладе «П ...

ИноСтранный приказ. Шпионов в России не будет – будет ли наука?
Прекрасный подарок российским ученым преподнесло их родное Минобрнауки. О встрече с зарубежными коллегами наши научные организации ...

Kujuneda Sunnita. Mõistmaks Jaan Kaplinskit
# 367933615

Kujuneda Sunnita. Mõistmaks Jaan Kaplinskit

928 р.

Monograafias „Kujuneda sunnita

2015

Autor valgustab sel moel Kaplinski käitumise vähem nähtavaid dimensioone ja jälgib mõningaid tema kõige tähtsamaid inimsuhteid, valikuid ja huvisid nii isiklikus kui ka avalikus elus

Klingeri ja J.M.R

Krossi, V

Lenzi loominguga, oma õppetöös ja kirjutistes on ta järjepidevalt tutvustanud eesti kirjandust, nt J

Luige, T

Masingu, S

Mõistmaks Jaan Kaplinskit" vaatleb kirjandusteadlane Thomas Salumets nii avaldamata kui ka avaldatud allikaid kasutades Jaan Kaplinski elu ja loomingut, tema kujunemist inimese ja kirjanikuna, elu- ja loomingufilosoofiat ja ühendab selle kõik tervikuks «sunnita kujunemise» mõiste kui Kaplinski mõtteviisi läbiva tunnusjoone abil

Oksaneni jt loomingut.

Oma teadusuuringutes on Salumets tegelenud Liivimaaga seotud saksa autorite F. M

Raamatu esmane eesmärk on sillutada teed Kaplinski sisemaastiku juurde, ent pilk heidetakse ka sellele keerukale kultuurilisele ja poliitilisele ümbrusele, kus Kaplinski sündis ja kasvas

Ta on olnud Balti Uuringute Edendamise ühingu esimees ja ajakirja Journal of Baltic Studies peatoimetaja

Thomas Salumets on eesti päritolu kanada kirjandusteadlane, Vancouveri Briti Columbia ülikooli kirjandusprofessor

aasta maikuus valiti Salumets TÜ audoktoriks

Õnnepalu, U

100